Workshop Aquamentie

Een bewegingsprogramma voor ouderen met dementie

Aquamentie® is een ervaringsgericht bewegingsprogramma voor ouderen die lijden aan dementie (in verschillende stadia), met als doel om de kwaliteit van leven van deze mensen te handhaven en te bevorderen.

Hoe ga je om met dementerenden die angst ervaren?

Tijdens de theorie werd er ingegaan op de fases van dementie en welk effect dat heeft wanneer begeleiders en therapeuten met  dementerenden het water in gaan. Ouderen met dementie zullen het water namelijk heel anders ervaren dan een gezond persoon.

“Een onderwaterfiets kan een verademing zijn tijdens het lesgeven. De patient heeft namelijk steun aan de fiets, waardoor een therapeut zijn handen vrijheeft”.

Na de theorie gaan de deelnemers het water in. Patty van ‘t Hooft heeft meerder oefeningen klaargezet in het bad, waarbij team gaan rouleren. Deze oefeningen worden met of zonder bril uitgevoerd, om zo beter te begrijpen hoe ouderen met dementie zich voelen. In teams werden oefeningen worden uitgevoerd, zoals fietsen of een obstakel parcours.

Het onderzoek

Het programma is gebaseerd op een reeks van onderzoeken naar de gevolgen van dementie op het lichaam, de emoties en de cognitie, maar ook op de sociale aspecten zoals interactie. Dit wordt gecombineerd met bewegen in het water, waarbij bekende methodieken als de Hallwickmethode, Ai Chi en Watsu worden gebruikt. Er wordt eenmaal per weer 45 minuten bewogen in het water, individueel met een therapeut maar ook met ruimte om contact te maken met andere ouderen. Per deelnemer worden individuele doelen gesteld.

Positief effect op de cognitie

Uit verschillende systematische reviews blijkt het positieve effect van bewegen op cognitie. Daarnaast is er ook steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat bewegen in warm water een positief effect heeft op het brein, alsook op andere fysieke en sensomotorische aspecten in het kader van gezonde veroudering hebben te maken met zelfcontrole van de ziekte en het verbeteren van fysieke en cognitieve functioneren. Bewegen kan hier een positieve bijdrage aan leveren en daarbij is het vergroten van het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen belangrijk.

Aanmelden

Deze workshop is inmiddels geweest!

Wilt u op de hoogte worden gehouden over mogelijke workshops? Stuur een e-mail naar medical@ewac.nl.

Kosten

U kunt zich (tijdelijk) kosteloos aanmelden!

Alle workshops