Introductie Hydrotherapie

Deze cursus is gericht op mensen die nog niet bekend zijn met hydrotherapie en behandelt de basisbeginselen.

Cursusduur: 3 dagen (30 academische contacturen van 45 minuten) met 60% zwembadtraining.

Inhoud (uren) Theorie  Praktijk
Vloeistofmechanica 1 2
Introductie fysiologie van onderdompeling 2
Hanteren van patiënten in het water 4
Mentale aanpassing als voorbereiding van therapie 1 4
Basis assessment patiënt in het water 2
Introductie van behandelingsconcepten 4 6
Veiligheidsscreening en risicomanagement 2
Zwembadmanagement 1

Aan het einde van de cursus is de professional in staat om:
– de vloeistofmechanische krachten op het menselijk lichaam te beschrijven en het belang hiervan tijdens behandelingen
– de verschillende effecten te beschrijven van hydrostatische druk en thermische effecten van onderdompeling (cardio-vasculair, ademhaling, neuro-muscoskeletaal)
– de keuze voor hydrotherapie te onderbouwen bij de meest gebruikelijke patiëntengroepen
– op een veilige manier met patiënten om te gaan bij het betreden en verlaten van het water, in samenhang met de zwembadapparatuur
– te laten zien hoe het lichaam van de patiënt goed ondersteund kan worden tijdens het veranderen van lichaamsposities
– technieken toe te passen om de patiënt zich mentaal te laten instellen op het water
– vaardigheden van patiënten in het water in te schatten aan de hand van een bepaald meetinstrument
– de karakteristieken te beschrijven van verschillende hydrotherapieconcepten
– de belangrijkste elementen van deze therapieconcepten toe te passen
– risico’s in te schatten ten aanzien van een veilige oefenomgeving
– een zwembadmanagementprotocol te schrijven, gebaseerd op de lokaal geldende regels