EWAC Medical levert een actieve bijdrage in het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van hydrotherapie. Onderstaand zijn de vrij beschikbare publicaties van verschillende auteurs terug te vinden op het deelgebied Ouderen (geriatrie). Wij hebben deze artikelen zoveel mogelijk voor u gerubriceerd.

Hoewel wij deze artikelen op onze site beschikbaar stellen geldt voor  een aantal van de onderstaande artikelen dat de rechten toebehoren aan de daadwerkelijke auteur en / of zijn uitgever. Meningen of veronderstellingen in deze artikelen zijn afkomstig van de auteur, en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van het bedrijf EWAC Medical. Voor een beperkt aantal artikelen geldt dat u deze ook kunt terugvinden bij het  Centre for Evidence Based Physiotherapy.