Het aantal publicaties over hydrotherapie is enorm toegenomen gedurende de afgelopen jaren. Toch zijn er nog altijd veel manuscripten niet beschikbaar voor professionals in de hydrotherapie. Redenen zijn dat publicatie in tijdschriften die niet zijn opgenomen in PubMedmanuscripten als presentatie of als poster tijdens een congres zijn gehouden en niet bij een tijdschrift ter publicatie aangeboden zijn. Scripties van bachelor tot PhD worden vaak niet herschreven in een publicabel manuscript.

EWAC heeft het initiatief genomen, samen met het Aquaevidence netwerk van de Katholieke Universiteit Leuven, de gelegenheid te bieden aan hydrotherapie professionals om hun werk te publiceren zonder door een langdurig review proces te gaan.

Het verloop van het proces

De auteur biedt het manuscript aan aan de EWAC Medical Hydrotherapie adviescommissie (mail to: Johan Lambeck). De commissie screent op de volgende onderdelen:

Gaat het manuscript over hydrotherapie? Bevat het manuscript advertenties? Zijn er in het manuscript ethische conflicten of interesse conflicten?

Het manuscript

Dit kan in elke taal zijn, als er maar een abstract in het engels is. Het mag niet groter zijn dan 500 Kb voor een Word document of 1 Mb voor een PP (in pdf formaat). Het dient het emailadres van de eerste auteur te bevatten. Het krijgt keywords toegewezen door de commissie, bijvoorbeeld: Lambeck_Daly_2010_fibromyalgia_quality-of-life_Dutch.

Financieel
Voor de publicatie hoeft niet te worden betaald en er wordt eveneens geen vergoeding uitgekeerd door EWAC.