Richtlijn veilig zwemmen in Corona tijd

Op 8 mei 2020 hebben een aantal experts op het gebied van zwembadveiligheid en infectiepreventie een officiële nieuwe richtlijn uitgebracht over veilig gebruik van zwembaden in tijden van het Corona Virus. De informatie in deze richtlijn is gedeeltelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gedeeltelijk op expertise uit de praktijk. Derhalve dient de richtlijn te worden geïnterpreteerd als een richtlijn, niet als wet- of regelgeving. Even goed biedt de richtlijn een aantal duidelijke instructies waarop lokale beleidsvorming kan worden gebaseerd.

LEES DE RICHTLIJN HIER

De richtlijn is opgesteld door:

  • Dr. ir. Maarten Keuten, onderzoeker zwembaden  bij Technische Universiteit Delft
  • Drs. Jan Bakker, klinisch arbeidsdeskundige, Amsterdam Medisch Centrum