Aquatic physical exercise benefits cardiovascular variables

Hydrotherapie verbetert cardiovasculaire variabelen

Een nieuwe studie bij een groep ouderen, die werden blootgesteld aan programma’s voor lichaamsbeweging in het water, heeft een significante verbetering aangetoond van hun cardiovasculaire variabelen. Uit het rapport blijkt: “Lichaamsbeweging in het water, ongeacht het soort programma, lijkt te leiden tot voordelen voor de cardiovasculaire variabelen, en dit type interventie kan een haalbaar alternatief zijn wanneer lichaamsbeweging op het land niet mogelijk en/of gewenst is.”

Breng me naar het artikel