Lambeck (2021) Hydrotherapie, een waardevol middel binnen de neurologische en geriatrische fysiotherapie

Hydrotherapie is sinds jaar en dag een waardevol middel dat we niet uit het oog moeten verliezen. Ook bij deze vorm van therapie zijn er veel interessante ontwikkelingen, waarbij hydrotherapie ook voor de neurologische en geriatrische patiënt goed te verantwoorden is. Het trainen van valpreventie, aerobe capaciteit en het beïnvloeden van neuroplasticiteit (en de daaraan gekoppelde (anti)inflammatoire processen en cognitieve taken), met behulp van de mogelijkheden die hydrotherapie biedt, zullen hieronder belicht worden.

Inleiding
De behandeling van de geriatrische patiënt is veelal gericht op zelfredzaamheid en participerend bewegend functioneren (1) door onder meer het aanbieden van oefeningen ter preventie van vallen bij het gaan en staan. Mogelijke dysfunctionele systemen die kunnen worden aangesproken zijn het myofasciale systeem, het cardio-(cerebro)vasculaire systeem, het immunometabole systeem en het neurocognitieve systeem. In deze narrative review wordt een overzicht gegeven van de effecten die onderdompeling en bewegen in water kan hebben op bovengenoemde systemen als ondersteuning bij de evidence based beslissing die de geriatrie fysiotherapeut neemt over de keuze om hydrotherapie in het behandelplan op te nemen.

download article