Aquatic Therapy - a valuable intervention in neurological and geriatric physiotherapy

Hydrotherapie: een waardevolle interventie in neurologische- en geriatrische fysiotherapie

Geschreven door:

drs. Ing. Eric Legdeur Msc, Owner-Manager EWAC BV

Hydrotherapie is een lang bestaande bron die we niet uit het oog zouden moeten verliezen. Er zijn veel interessante ontwikkelingen in deze vorm van therapie, die goed zijn aangepast voor de neurologische en de geriatrische patiënt. In dit artikel worden toepassingen besproken zoals val-preventie training, verbetering van de aerobe capaciteit en het vergroten van neuroplasticiteit (en hiermee verband houdende ontstekingsremmende processen en cognitieve taken).

Samenvatting:
Hydrotherapie is een vrij bekende interventie waarover inmiddels een grote hoeveelheid kennis beschikbaar is. De effecten van hydrostatische druk vormen een belangrijke basis voor de homeostatische aanpassingen in bloedcirculatie in de hersenen. Dit resulteert in neurotrope effecten (zoals de verhoging van ontstekingsremmende cytokinen en BDNF), hetgeen gedeeltelijk de rationale levert voor oefenen van bijvoorbeeld uitvoerende taken als onderdeel van houdings- en motorische vaardigheden. Dit kan belangrijk zijn in de context van valpreventie. Water is zeer geschikt voor het opdoen van veel bewegingservaring (variabiliteit), waarbij de grenzen van het evenwicht kunnen worden opgezocht in een veilige en rijke omgeving. Fysiologische stimuli op land en water zijn vergelijkbaar, of zelfs beter in water. Dit is belangrijk voor mensen die moeite hebben om deze oefeningsstimulus op het droge te realiseren.

Volg deze link om het artikel te bekijken: 2021 Lambeck Lambeck Hydrotherapie, een waardevolle interventie bij neurologische- en geriatrische fysiotherapie, een review artikel