Underwater bicycle with patient and therapist

Positieve effecten hydrotherapie aangetoond bij CVA-patiënten

Geschreven door:

drs. Ing. Eric Legdeur Msc, Owner-Manager EWAC BV

In een nieuwe systematic review en meta-analyse hebben Jitka Veldema en Petra Jansen van de Regensburg University in Duitsland geconcludeerd dat hydrotherapie een aantal belangrijke voordelen biedt bij revalidatie na een CVA (Cardio Vasculaire Attaque). Deze meta-analyse van 28 gecontroleerde studies (N=961) laat zien dat hydrotherapie zeer effectief is, en superieur ten opzichte van therapie op het land. Dit geldt voor al voor evenwicht, loopvaardigheid, kracht, proprioceptie, uithoudingsvermogen en fysiologische parameters. De effectiefste hydrotherapie hangt af van het gebruik van gestandaardiseerde methoden zoals bijvoorbeeld Halliwick-Waterspecifieke Therapie, de Bad Ragaz Ring Methode of Ai Chi (met effectmaten voor loopvaardigheid van 0,76, evenwicht 1.64 en in het algemeen 0.96 ten opzichte van therapie op land). Bovengenoemde methode zijn effectiever dan algemene programma’s zoals bijvoorbeeld stretching.
De effecten van hydrotherapie op cognitieve vaardigheden konden niet worden bekeken, omdat er nog te weinig literatuur is over dit onderwerp, maar er zijn veelbelovende ontwikkelingen, zoals beschreven in het artikel

N.b. de grote effectmaten kunnen alleen worden bereikt als aan patiënten een goede diepte kan worden aangeboden door de toepassing van een beweegbare vloer.

De onderzoekers concluderen dat “Toekomstig onderzoek meer aandacht zou moeten besteden aan deze zeer krachtige interventie.”

Lees het artikel hier (Engels)

Lees de NPI-samenvatting van het artikel hier (Nederlands)