IATF Logo

IATF Verbetering van de kwaliteit van hydrotherapie voor subacute en chronische patiënten met een beroerte

Inleiding
Beroerte is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van overlijden en invaliditeit met 116 miljoen verloren gezonde levensjaren per jaar door de ziekte1. Bijna 2/3de van de overlevenden van een beroerte krijgt revalidatie, maar zal langdurige problemen ondervinden met de onafhankelijkheid als gevolg van problemen met het bewegingsapparaat.

De vereniging IAFT heeft een nieuwe verklaring uitgebracht over de voordelen van de toepassing van hydrotherapie bij deze specifieke patiëntengroep. In dit deskundigenadvies hebben zij een exponentiële toename geconstateerd van het aantal publicaties op verschillende niveaus van bewijsvoering. Alle systematische reviews rapporteerden positieve uitkomsten voor de rol van hydrotherapeutische oefeningen bij revalidatie na een beroerte.

Suggesties voor de toepassing van hydrotherapie bij patiënten met een beroerte

  • kies een geschikte waterdiepte (voor patiënt en therapeut). Meestal zagen we heupdiepte, maar ook 1.50 me of knie diepte. Om te wandelen moet het water tussen de heupen en het zwaardbeen liggen. Voor snelwandelen moet de diepte rond de heupen of nog lager zijn.
  • Beschrijf doserings- en intensiteitsparameters, wat replicatie in de klinische praktijk en onderzoek zou kunnen vergemakkelijken. Naar onze mening waren veel interventies onder-gedoseerd, vooral wanneer er geen loopband werd gebruikt. Inmiddels weten we, dat hersengezondheidsinterventies aerobe niveaus “voorschrijven” waarbij patiënten tenminste matig vermoeid raken, zelfs aan het begin van de sessie.
  • Krachttraining (intermusculaire coördinatie) vereist hoge snelheden tegen turbulentie in, zo snel en zo hard als je kunt, wat nergens werd beschreven.
  • Geen van de artikelen bevatte duidelijk beschreven randvoorwaarden voor evenwicht en lopen, zoals rompstabiliteitsoefeningen, het veranderen van het aangeleerde niet-gebruik van het aangedane been of compensatietraining van het niet-aangedane been.
  • Gebruik de juiste oefenpatronen. Sommige studies gebruikten de Bad Ragaz Ring Methode, maar de patroonbeschrijving vertoonde significante fouten.
  • Beschrijf kinematische oefenparameters zodanig dat ze kunnen worden gerepliceerd.
  • Gebruik geen algemene concepten zoals sagittale/transversale/longitudinale rotatie controle.
  • Wat we ook misten waren activiteiten waarbij behendigheid, reactieve strategieën, grenzen van reiken, obstakelonderhandeling (op 1 proef na), executieve bewegingsfuncties, krachttraining voor plantair flexoren, loopvariabiliteit. Deze uitkomsten staan vermeld in de huidige aanbevelingen voor beroerte revalidatie.

download article