Hydrotherapie veilig en heilzaam voor patiënten met coronaire hartziekte

In een nieuw onderzoek naar de hartslagvariabiliteit bij patiënten met coronaire hartziekte werden twee oefenmodaliteiten getest. De ene groep deed oefeningen op het land, terwijl de andere in het water trainde. De hartslagvariabiliteit werd getest voor en na de oefeninterventie. Hoewel de verschillen tussen de twee groepen klein waren, wezen sommige parameters erop dat de hartslagvariabiliteit in de aquatische groep meer verbeterd was.

De onderzoekers concluderen dat Aquatic Therapy de hartslagvariabiliteitsparameters verbetert en dat het een veilige interventie is die gunstig kan zijn voor patiënten met coronaire hartziekte.

Breng me naar het artikel