Hydrotherapie bij patiënten met Parkinson verbetert kwaliteit van leven

Een nieuwe onderzoekspaper van Aan Fleur Tereens et al vertelt over de positieve effecten van hydrotherapie op de perceptie van gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) in patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson. De onderzoekers zijn voorzichtig in hun conclusies en wijzen erop dat bij patiënten in een vergevorderd stadium het reizen naar het zwembad en uit- en aankleden als moeizaam kunnen worden ervaren. Evengoed rapporteerden de deelnemers aan dit onderzoek een positieve respons van hun ervaren kwaliteit van leven aan de onderzoekers.

Lees het artikel hier

Online versie

Latest Video