Hydrotherapie bij patiënten met Parkinson verbetert kwaliteit van leven

Geschreven door:

drs. Ing. Eric Legdeur Msc, Owner-Manager EWAC BV

Een nieuwe onderzoekspaper van Aan Fleur Tereens et al vertelt over de positieve effecten van hydrotherapie op de perceptie van gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) in patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson. De onderzoekers zijn voorzichtig in hun conclusies en wijzen erop dat bij patiënten in een vergevorderd stadium het reizen naar het zwembad en uit- en aankleden als moeizaam kunnen worden ervaren. Evengoed rapporteerden de deelnemers aan dit onderzoek een positieve respons van hun ervaren kwaliteit van leven aan de onderzoekers.

Lees het artikel hier

Online versie

Update (April 2021):

Een andere recente publicatie (Carroll (2020)) over hetzelfde onderwerp bevestigt de conclusies, maar identificeert ook dat het belangrijk is dat patiënten toegang hebben tot individueel aangepaste programma’s onder begeleiding van een geaccrediteerde instructeur. Deelnemers uitten een sterke behoefte aan instructie en het verbeteren van de bekendheid met de voordelen van hydrotherapie om een grotere betrokkenheid te stimuleren.

Conclusie:
Hydrotherapie is een populaire keuze voor oefeningen voor mensen met de ziekte van Parkinson, met name in de eerste twee stadia van de ontwikkeling van de ziekte. De ervaringen van mensen die leven met de ziekte van Parkinson kunnen ons helpen in het ontwerp en de implementatie van toekomstige interventies en verder internationaal hydrotherapie onderzoek.

Implicaties voor revalidatie

  • Hydrotherapie komt naar voren als een effectieve fysiotherapeutische aanpak om de motorische en niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson aan te pakken.
  • Er is (te) weinig bekend over lokaal georganiseerde hydrotherapie programma’s vanuit het perspectief van de wereldwijde patiëntengroep.
  • Mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen voordeel hebben van tijdige informatie over de unieke voordelen, voorwaarden, en lokale hydrotherapie faciliteiten om een groter gebruik van hydrotherapie programma’s te stimuleren
  • Specifiek aangepaste hydrotherapie interventies in groepsverband, begeleid door een geaccrediteerde professional zou kunnen helpen om te zorgen dat patiënten het programma langer volhouden.

Lees het artikel hier

Latest Video