Chiangmai Ram Hospital, Chiang Mai (TH)

3×6 (m) hangende beweegbare zwembadvloer uitgerust met countercurrent bij het Chiangmai Ram Hospital in Chiang Mai (Thailand).